Axtarış

Virtual Karabakh Karabakh Justice for khojaly

Baş Kadrlar İdarəsi


Daxili işlər orqanlarının qarşısında duran vəzifələrin təmin edilməsi üçün zəruri olan peşəkar kadr heyətinin yaradılması, o cümlədən kadrların seçilməsi, xidmətə qəbulu, vəzifələrə yerləşdirilməsi, və onlara xüsusi rütbələrin verilməsi, əməkdaşların peşə hazırlığı, xidmət keçməsi, xidmətdən xaric edilməsi və onların uçotu işinin təşkili və həyata keçirilməsi, habelə daxili işlər orqanlarının bu sahədəki fəaliyyətinə metodiki rəhbərlik və nəzarət funksiyalarını yerinə yetirir.