Axtarış

Virtual Karabakh Karabakh Justice for khojaly

Katiblik (baş idarə səlahiyyətli)


Daxili işlər orqanlarının fəaliyyətinə dair vətəndaşlardan və təşkilatlardan daxil olan müraciətlərin qəbulunu, qeydiyyatını, vətəndaşların qəbulunu, kargüzarlıq işini, DİN sistemi üçün normativ-hüquqi aktların hazırlanması işinin təşkilini, nazirliyin səlahiyyətinə aid məsələlər üzrə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tətbiqi praktikasının ümumiləşdirilməsini, icra intizamına və məxfilik rejiminə nəzarəti, şifrteleqramlarla işi, normativ aktların çapı və çoxaldılması fəaliyyətini həyata keçirən müstəqil struktur hissədir.