DİN-in struktur qurumlarının saytları
Görmə çətinliyi olanlar üçün:

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər

Azərbaycan Respublikasının ərazisində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsidir. Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı 15 yaşı tamam olduqdan və ya şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul olunduqdan sonra bir ay müddətində şəxsiyyət vəsiqəsi almalıdır. Hər bir vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini möhkəm saxlamağa borcludur. Şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsindən və ya dəyişdirilməsindən imtina edilməsi, qanunla müəyyənləşdirilən qaydalara zidd olaraq onun alınması qəti qadağandır. Şəxsiyyət vəsiqəsi itdikdə, onun sahibi sənədi verən dövlət orqanına dərhal müraciət etməlidir.

- Şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində vəsiqə sahibinin soyadı, adı, atasının adı, cinsi, vətəndaşlığı, doğulduğu tarix, doğulduğu yer, qan qrupu, fərdi identifikasiya nömrəsi, vəsiqənin nömrəsi və etibarlılıq müddəti göstərilir, həmçinin vəsiqə sahibinin şəxsi imzası və fotoşəkli yerləşdirilir.
 - Şəxsiyyət vəsiqəsində elektron daşıyıcı (çip) yerləşdirilir. Elektron daşıyıcısı  dəyişdirilməyən və dəyişdirilə bilən (aktuallaşdırılan) məlumatlardan ibarətdir.

Qeyd: - 15 yaşı tamam olmamış vətəndaşa şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi və ya dəyişdirilməsi onun valideyninin, vətəndaşı övladlığa götürənin, vətəndaşın qəyyumunun və ya himayəçisinin (qanuni nümayəndəsinin) müraciəti ilə əsasında həyata keçirilir.


Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsiyyət vəsiqəsi verən yerli orqanları  tərəfindən "Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu və bu qanunun tətbiqi barədə Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş qaydada verilir.

Vətəndaşa ilk dəfə şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

- şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi haqqında ərizə-anket (Əsasnaməyə 1 nömrəli əlavə);
- vətəndaşın doğum haqqında şəhadətnaməsi;
- "Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi haqqında Əsasnamə"nin 2-ci maddəsində göstərilən, yaşayış sahəsinə köçmək üçün əsas verən sənəd (əgər vətəndaşın yaşayış yeri üzrə qeydiyyatı yoxdursa);
-  vətəndaşın qan qrupu, gözlərinin rəngi, boyu haqqında tibbi arayış;
-  çağırışçılar və hərbi vəzifəlilər üçün təhkim şəhadətnaməsi və ya hərbi bilet;
- dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd;
- ərizə vətəndaşı övladlığa götürən, vətəndaşın himayəçisi və ya qəyyumu tərəfindən verildikdə, onun hüquqlarını təsdiq edən sənəd.

Qeyd: 15 yaşına çatmış vətəndaşlar qeydiyyata alınmaq və ilk dəfə şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi xidmətinə valideynlərindən biri və ya qanuni nümayandələri ilə birgə müraciət etməlidirlər.


Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul olunmuş şəxsin, həmçinin vətəndaşlığa bərpa olunmuş şəxsin  sənədləri  25, 35, 50 yaşına çatdıqda və ya vətəndaşın soyadı, adı, atasının adı, yaşayış yeri, ailə vəziyyəti, hərbi vəzifəsi dəyişdirildikdə və ya onun şəxsiyyət vəsiqəsində olan yazılar təhrif edildikdə, şəxsiyyət vəsiqəsi yararsız hala düşdükdə və ya itdikdə vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişdirməlidir.
        Şəxsiyyət vəsiqəsi 2 halda müvəqqəti alına bilər:

  1. Vətəndaş həqiqi hərbi xidmətə çağırıldıqda və ya hərbi tədris müəssisəsinə daxil olduqda - hərbi xidmət başa çatanadək;
  2. Barəsində həbsəalma qəti-imkan tədbiri seçilmiş və müxtəlif müddətə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərdən şəxsiyyət vəsiqəsi təhqiqat, ibtidai istintaq, məhkəmə orqanları və cəzanı icra edən orqan tərəfindən müvəqqəti alınır və əsaslar aradan qalxdıqda şəxsiyyət vəsiqəsi dərhal sahibinə qaytarılır.


                             Dövlət rüsumu haqqında məlumat :                                 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə:

on gün müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə       - 5 manat

üç iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə  - 50 manat

bir iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə  - 70 manat

 

15 yaşı tamam olmamış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə:

on gün müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə       - 5 manat

üç iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə  - 25 manat

bir iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə  - 30 manat

 

Azərbaycan Respublikası ilə həmsərhəd olan dövlətlərə vətəndaşların sadələşdirilmiş qaydada gediş-gəlişi üçün sənədlərin verilməsinə görə  -  5 manat

 

Vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini itirdikdə, onu harada, nə vaxt və hansı şəraitdə itirdiyini göstərməklə, vəsiqə verən orqana yazılı məlumat verməlidir.

-Şəxsiyyət vəsiqəsini itirdiyini bildirən vətəndaş həmin vəsiqəni taparsa və ya itirilmiş şəxsiyyət vəsiqəsi yeni şəxsiyyət vəsiqəsi verildikdən sonra tapılarsa, tapılmış şəxsiyyət vəsiqəsi dərhal vəsiqə verən orqana təhvil verilməlidir.
- Vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini itirdiyi barədə vəsiqə verən orqana yazılı müraciət etdikdə və onun şəxsiyyəti müəyyənləşdirildikdə, yeni şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə görə dövlət rüsumu ödənildikdən və şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi haqqında ərizə-anket doldurulduqdan sonra, vətəndaşa yeni şəxsiyyət vəsiqəsi verilir.

Şəxsiyyət vəsiqəsinin itirilməsinə və ya korlanmasına görə yeni şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə görə dövlət rüsumunun məbləği:

-    10 gün müddətində verildikdə 30 manat;
-    3  iş günü müddətində verildikdə 70 manat;
-    1 iş günü müddətində verildikdə 90 manat:
-   Şəxsiyyət vəsiqəsi oğurlandıqda, vətəndaş bu barədə cinayətin baş verdiyi yerin polis orqanına yazılı müraciət etməlidir. Belə ərizənin qəbul olunması haqqında vətəndaşa arayış verilir və bu arayış oğurlanmış şəxsiyyət vəsiqəsinin əvəzinə vətəndaşa yeni şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi üçün əsas hesab edilir.


Ümumvətəndaş pasportu

 «Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında Qanunundan və həmin Qanununun tətbiqi barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında Azərbayсan Respublikası Prezidentinin  2013-сü ilin 11 iyun tarixli 908 nömrəli Fərmanından Çıxarış
Ümumvətəndaş pasportunun verilməsi üçün vətəndaşdan aşağıdakı sənədlər tələb olunur:
-   ümumvətəndaş pasportunun verilməsi haqqında ərizə anket;
-  vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi (və ya 15 yaşı tamam olmamış vətəndaşın doğum haqqında şəhadətnaməsi, yaxud fərdi identifikasiya kartı);
-  fərdi identifikasiya kartı verilənədək Azərbayсan Respublikasının 15 yaşı tamam olmamış vətəndaşının yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınmasını təsdiq edən arayış;
-   hərbi bilet ( 18 – 35 yaşınadək kişilər üçün);
-   dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd;
-   pasport Azərbaycan Respublikası vətəndaşının və ya onunla gedən şəxsin (şəxslərin) təcili müalicəsi, yaxud xaricdə yaşayan yaxın qohumunun ağır xəstəliyi, ölümü ilə bağlı hallarda iki iş günü müddətində verildikdə müvafiq təsdiqediji sənədlər;
18 yaşı tamam olmamış vətəndaş ölkədən valideynləri ilə, övladlığa götürənlə, himayəçisi və ya qəyyumu ilə gedə bilər.
18 yaşı tamam olmamış vətəndaş ölkədən valideynlərinin biri ilə getdikdə digər valideynin notarial qaydada təsdiq edilmiş razılığı tələb olunur. 18 yaşı tamam olmamış vətəndaş ölkədən tək getdikdə valideynlərinin, valideyn himayəsindən məhrum olduqda isə övladlığa götürəninin, himayəçisinin və ya qəyyumunun notarial qaydada təsdiq edilmiş razılığı tələb olunur. Həmin şəxslərin birinin razılığı olmadıqda, 18 yaşı tamam olmamış vətəndaşın ölkədən getməsi məsələsi məhkəmənin qərarı əsasında həll edilir.
18 yaşı tamam olmamış vətəndaşın valideynlərindən birinin ölüm haqqında şəhadətnaməsi, yaxud onun ölmüş və ya itkin düşmüş elan edilməsi, valideynlik hüququndan məhrum edilməsi barədə məhkəmənin qərarı və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilmiş doğum haqqında akt qeydində ata barədə məlumatın ananın göstərişi üzrə yazılması haqqında arayşı olduqda, həmin valideynin razılığı tələb edilmir. Qeyd olunan sənədlərlə birgə digər valideynin notarial qaydasında təsdiq edilmiş razılığını təqdim edən 18 yaşı tamam olmamış vətəndaş Azərbaycan Respublikasından gedə bilər.

Pasport 18 yaşı tamam olmamış vətəndaşa verildikdə:
- qan qrupu haqqında tibbi arayış (uşağın fərdi identifikasiya kartının təqdim edildikdə bu sənəd tələb olunmur).
- valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların övladlığa götürəninin, himayəçisinin və ya qəyyumunun hüquqlarını təsdiq edən sənəd.
Ölkədən gedən vətəndaşın və ya onunla gedən şəxsin (şəxslərin) təcili müalicəsi, yaxud xaricdə yaşayan qohumunun (valideyninin, ərinin (arvadının), övladının, qardaşının, bacısının, onların övladlarının, babasının, nənəsinin, nəvəsinin, babanın (nənənin) atasının və ya anasının, əmisinin, dayısının, xalasının, bibisinin, onların övladlarının, qayınatasının, qayınanasının, qaynının, baldızının) ağır xəstəliyi və ya ölümü ilə bağlı hallar ərizə-anketlərə növbədənkənar baxılması üçün əsasdır. Həmin faktlar aşağıdakı sənədlərdən biri ilə təsdiq edilməlidir:
-  təcili olaraq müalicə olunma zərurətini təsdiq edən səhiyyə orqanının məktubu;
- təcili olaraq müalicəyə qəbul edilməsinin zəruriliyi barədə xarici ölkənin tibb müəssisəsinin məktubu (eyni zamanda xəstənin yaşayış yeri üzrə tibb müəssisəsinin tibbi rəyi də təqdim olunmalıdır);
-  qohumunun ağır xəstəliyi və ya ölümü faktını təsdiq edən xarici ölkənin tibb müəssisəsinin arayışı.
 «Dövlət rüsumu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən ümumvətəndaş pasportu 18 yaşına çatmış vətəndaş müraciət etdikdən sonra on iş günü müddətində, yaxud qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda isə iki iş günü müddətində (yaxın qohumunun ölümü və ya ağır xəstəliyi) verildikdə və ya dəyişdirildikdə 60 (altmış) manat, vətəndaşın ödədiyi dövlət rüsumunun məbləğinə müvafiq olaraq beş iş günü məddətində 120 (yüz iyirmi) manat , bir iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə isə 210 (iki yüz on) manat dövlət rüsumu müəyyən edilmişdir.
«Dövlət rüsumu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən 18 yaşına çatmayan şəxslərə ümumvətəndaş pasportu verilməsi üçün dövlət rüsumu aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:
- bir yaşınadək uşaqlar üçün on iş günü müddətində, verildikdə və ya dəyişdirildikdə 15 (on beş) manat, beş iş günü məddətində 25 (iyirmi beş) manat, bir iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə isə 55 (əlli beş) manat;
-  bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün 10 (on) iş günü müddətində, verildikdə və ya dəyişdirildikdə 25 (iyirmi beş) manat, beş iş günü məddətində 55 (əlli beş) manat, bir iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə isə 115 (yüz on beş) manat dövlət rüsumu;
- üç yaşından on səkkiz yaşınadək  uşaqlar üçün  on iş günü müddətində, verildikdə və ya dəyişdirildikdə 35 (otuz beş) manat, beş iş günü məddətində 75 (yetmiş beş) manat, bir iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə isə 155 (yüz əlli beş) manat. 
2013-сü il sentyabrın 1-dək verilən ümumvətəndaş pasportları dəyişdirilərkən, vətəndaşın əl-barmaq izləri götürülür.
Ümumvətəndaş pasportu 1 yaşınadək uşaqlar üçün bir illik müddətə, 1 yaşından   3 yaşınadək uşaqlar üçün üç illik müddətə, 3 yaşından 18 yaşınadək uşaqlar üçün beş illik müddətə, 18 yaşına çatmış şəxslər üçün isə on illik müddətə verilir. 
Sənədlərin qəbulu I – VI günlər saat 09:00-dan 18:00-dək, bazar günü isə saat 11:00-dan 17:00-dək fasiləsiz olaraq, vətəndaşın yaşayış yeri üzrə qeydiyyatından asılı olmayaraq bütün regional mərkəzlərdə həyata keçirilir.

Ümumvətəndaş pasportunun verilməsi üçün 18-35 yaş arasında olan kişi cinsli vətəndaşlardan hərbi bilet (hərbi xidmət keçməsi barədə qeyd) və ya təhkim şəhadətnaməsi (möhlət hüququ barədə qeyd) tələb olunur:
«Pasportlar haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinə əsasən vətəndaşın ölkədən getmək hüququ Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində göstərilmiş hallara əsasən müvəqqəti məhdudlaşdırıldıqda pasport verilməsi haqqında xahiş səbəbləri yazılı şəkildə ərizəçinin (vəsatət verənin) nəzərinə çatdırılmaqla rədd edilir və onların təkrar ərizəsinə (vəsatətinə) imtinanı doğuran səbəblər aradan qaldırıldıqdan sonra baxılır. 
 
Azərbaycan Respublikası Miqrasiya Məcəlləsinin  9.3.5-ci maddəsinə əsasən şəxs müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırıldıqda – müddətli həqiqi hərbi xidmət keçənədək və ya qanuna uyğun ondan azad edilənədək vətəndaşın ölkədən getmək hüququ müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılır. 
Qeyd olunmalıdır ki, xaricdə yaşadığı müddətdə 18 yaşına çatmış, lakin Azərbaycan Respublikasında hərbi qeydiyyata alınmamış və hərbi xidmət keçməmiş, yaxud orada olduğu dövrdə hərbi xidmətdən möhlət hüququnun müddəti bitmiş kişi cinsli Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına ümumvətəndaş pasportunun həmin ölkədə verilməsi və ya dəyişdirilməsi bu qəbildən olan şəxslərin əsassız olaraq hərbi xidmətdən yayınmasına şərait yarada bilər.
«Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında» Qanuna əsasən Azərbaycan Respublikasının xaricdə yaşayan vətəndaşları müddətli həqiqi hərbi xidmətə bu Qanunla və Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş qaydada çağırılırlar. Konsul Nizamnaməsinə uyğun olaraq konsul ölkə vətəndaşlarının hərbi uçotunu aparmalı, Azərbaycan Respublikasının kişi cinsindən olan 18 yaşına çatmış vətəndaşlarının həqiqi hərbi xidmətə çağırılmaq üçün Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayış yerlərindəki hərbi komissarlıqlara gəlməsini təmin etməlidir.
 

 

DİN-in Baş Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsi

Geriyə qayıt Çap et