DİN-in struktur qurumlarının saytları
Görmə çətinliyi olanlar üçün:

CULFA RPŞ

CULFA RPŞ

Ünvan: Culfa ş. H.Əliyev prospekti

İndeks: AZ7200

Rəis: (36) 546-02-00

Növbətçi hissə: (36) 546-06-40

 

Əlincə PB

Ünvan: Culfa r. Əlincə kəndi

İndeks: AZ7227

Rəis: (36) 546-56-56 

Növbətçi hissə: (36) 546-56-55

 

İnzibati sahə rəisləri

SIRA SAYI

 SOYADI, ADI, ATASININ
ADI

   RÜTBƏSİ  

 N:

 POLİS SAHƏ MƏNTƏQƏSİNİN ÜNVANI

 ƏLAQƏ TELEFONU

 QƏBUL GÜNLƏRİ VƏ SAATLARI

 1.

Həsənov Qadil Oruc oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 1/1 Culfa şəhəri 070-581-45-00 1,2-ci günlər saat 11.00-13.00 

 2.

Süleymanov Ramiz hüseyn oğlu   Baş polis sahə inspektoru, polis baş leytenantı 1/2 Culfa şəhəri, E.Nağıyev küçəsi 070-336-61-62 2,4-cü günlər saat 10.00-12.00

 3.

Vakant Polis sahə inspektoru 1/3 Culfa şəhəri, E.Nağıyev küçəsi 070-336-61-62 2,4-cü günlər saat 18.00-17.00

 4.

Vakant Polis sahə inspektoru 1/4 Culfa şəhəri, E.Nağıyev küçəsi   070-581-45-00

2,5-ci günlər saat 16.00-18.00

 5.

Abdullayev Fuad Fazil oğlu Baş polis sahə inspektoru, polis leytenantı 2/1 Yaycı kəndi 070-380-94-80 1,3-cü günlər saat 11.00-13.00 

 6.

Novruzov Qismət Ənvər oğlu  Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 2/2 Dizə, Gal, Şurut kəndləri  077-545-06-45 2,5-ci günlər saat 15.00-17.00
    7. Abdullayev Sənan Əbülfəz oğlu  Baş polis sahə inspektoru, polis leytenantı  3/1 Ərəzin kəndi  077-349-61-70 2,5-ci günlər saat 11.00-13.00
    8. Novruzov Vüsal Səməd oğlu  Polis sahə inspektoru, polis leytenantı  3/2 Camaldın kəndi 070-256-57-35 1,4-cü günlər saat 11.00-13.00
    9. Məmmədov Cəfər Fərəc oğlu  Baş polis sahə inspektoru, polis baş leytenantı 4/1 Əbrəqunus kəndi  070-922-99-75 2,4-cü günlər saat 16.00-18.00  
   10. Məmmədov Anar Hüseyn oğlu  Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 4/2 Bənəniyar kəndi 070-247-55-15 3,6-cı günlər saat 10.00-12.00
   11. Əsgərli Tural Vilayət oğlu  Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 4/3 Kırna kəndi   070-791-60-09 1,5-ci günlər saat 16.00-18.00
   12. Mehdiyev Orxan Aydın oğlu  Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 5/1 Saltaq kəndi 070-266-10-06 2,4-cü günlər saat 11.00-13.00 
   13. Məhərrəmov Sərxan Xaliqverdi oğlu Baş polis sahə inspektoru, polis baş leytenantı 5/2 Göydərə kəndi 070-855-25-89 1,3-cü günlər saat 15.00-17.00
   14. Əsgərov Orxan Abbas oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 5/3 Əlincə kəndi 070-983-29-51 2,3-cü günlər saat 11.00-13.00
   15. Həşimov Orxan Həsənqulu oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 5/4 Xanəgah kəndi 077-506-57-67 1,3-cü günlər saat 15.00-17.00
   16. Əliyev Vidadi Kərim oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 5/5 Qazançı kəndi 070-850-00-57 2,5-ci günlər saat 11.00-13.00
   17. Vakant Polis sahə inspektoru 6/1 Milax kəndi 070-885-89-13 2,4-cü günlər saat 11.00-13.00
   18. Məmmədov Etibar Müşviq oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 6/2 Ərəfsə kəndi 070-885-89-13 1,5-ci günlər saat 15.00-17.00
   19. Kərimov Hacı Əlövsət oğlu Baş polis sahə inspektoru, polis baş leytenantı 6/3 Ləkətağ kəndi 070-263-11-00 1,5-ci günlər saat 10.00-12.00