DİN-in struktur qurumlarının saytları
Görmə çətinliyi olanlar üçün:

BABƏK RPŞ

BABƏK RPŞ

Ünvan: Babək ş. H.Əliyev prospekti

İndeks: AZ6700

Rəis: (36)  541-37-07

Növbətçi hissə: (36) 541-32-36

 

Cəhri PB

Ünvan: Babək r. Aşağı Uzunoba kəndi

İndeks: AZ6730

Rəis: (36) 554-17-39

Növbətçi hissə: (36) 554-17-39

 

İnzibati sahə rəisləri

SIRA SAYI

 SOYADI, ADI, ATASININ
ADI

 RÜTBƏSİ

 N:

 POLİS SAHƏ
MƏNTƏQƏSİNİN
ÜNVANI

 ƏLAQƏ TELEFONU

 QƏBUL GÜNLƏRİ VƏ SAATLARI

 1.

Sadiqli Nizami Hüseyn oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı  1/1 Nehrəm kəndi 070-241-79-71
541-52-78
2,4-cü günlər saat 16.00-18.00 

 2.

Vakant Polis sahə inspektoru 1/2 Nehrəm kəndi  070-222-89-22
541-52-78
1,5-ci günlər saat 17.00-19.00

 3.

Əliyev İskəndər Qoçəli oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 1/3 Araz kəndi 070-222-89-22 3,6-cı günlər saat 16.00-18.00  

 4.

Heydərov Qəhrəman Rasim oğlu Polis sahə inspektoru, polis kapitanı 1/4 Çeşməbasar kəndi 055-651-00-00 3,5-ci günlər saat 17.00-19.00  

 5.

Quliyev Malik Yasin oğlu Polis sahə inspektoru, polis kapitanı 1/5 Güznüt kəndi 070-653-22-00 2,4-cü günlər saat 11.00-13.00 

 6.

Qəhrəmanov Behrud Elman oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 2/1 Babək qəsəbəsi, H.Əliyev prospekti 077-545-00-22
060-540-08-01
3,6-cı günlər saat 17.00-19.00

 7.

Fərzəliyev Azər Şükür oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı  2/2 Babək qəsəbəsi, Qoşadizə məhəlləsi 077-506-50-07 4,6-cı günlər saat 11.00-13.00 

 8.

Xəlilov Həsən Elşən oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 2/3 Şəkərabad kəndi 070-747-19-19 2,6-cı günlər saat 11.00-13.00   

 9.

Əhmədov Faiq Tofiq oğlu Baş polis sahə inspektoru, polis kapitanı 2/4 Yarımca kəndi 070-821-84-20 2,4-cü günlər saat 10.00-12.00 

 10.

Əliyev Rafiz Heydər oğlu Baş polis sahə inspektoru, polis kapitanı  3/1 Qahab kəndi 070-302-98-50 1,5-ci günlər saat 11.00-13.00  

 11.

Fərhadov Teymur Qadir oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 3/2 Naxışnərgiz kəndi 070-266-54-55 2,6-cı günlər saat 16.00-18.00   

 12.

Əbdülrəhmanov Veysəl Yamən oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 3/3 Nəhəcir kəndi 070-625-37-82 2,5-ci günlər saat 15.00-17.00 

 13.

Əliyev Azər İsmayıl oğlu Baş polis sahə inspektoru, polis baş leytenantı 4/1 Zeynəddin kəndi 077-765-45-45 2,6-cı günlər saat 11.00-13.00 

 14.

Rzayev Turab Zəfər oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 4/2 Kərimbəyli kəndi 070-530-34-41 1,6-cı günlər saat 17.00-19.00   

 15.

Babayev Cəlal Ramiz oğlu Polis sahə inspektoru, polis baş leytenantı 4/3 Kültəpə 070-365-75-75 3,6-cı günlər saat 11.00-13.00  

 16.

Vakant Baş polis sahə inspektoru 5/1 Məmmədrza Dizə kəndi 070-200-23-63 2,6-cı günlər saat 11.00-13.00   

 17.

Əliyev Anar Məmmədəli oğlu  Polis sahə inspektoru, polis baş leytenantı 5/2 Məzrə kəndi 070-200-23-63 1,4-cü günlər saat 17.00-19.00 

 18.

Vakant   Baş polis sahə inspektoru 5/3 Sirab kəndi 077-765-45-45 2,4-cü günlər saat 11.00-13.00  

 19.

Mürşüdov Orxan İsa oğlu  Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 6/1 Şıxmahmud kəndi 070-638-38-38 2,6-cı günlər saat 17.00-19.00

 20.

Babayev Səyid Şəhriyar oğlu  Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 6/2 Yuxarı Uzunoba kəndi  070-885-80-55 1,4-cü günlər saat 11.00-13.00  

 21.

Əliyev Rasim Tağı oğlu  Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 6/3 Nəzərabad kəndi 077-567-21-52 2,5-ci günlər saat 15.00-17.00  
   22. Sultanov Pərviz Ədalət oğlu Baş polis sahə inspektoru, polis baş leytenantı 6/4 Didivar kəndi 070-643-41-99 1,6-cı günlər saat 11.00-13.00 
   23. Şahverdiyev Ramin Qulu oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 6/5 Vayxır kəndi 070-900-20-60 2,4-cü günlər saat 17.00-19.00
   24. İsmayılov Elvin Qulu oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 7/1 Cəhri kəndi 070-390-75-75
541-66-01
1,6-cı günlər saat 10.00-12.00
   25. Hüseynov Orxan Elman oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 7/2 Cəhri kəndi 070-256-88-17 2,4-cü günlər saat 17.00-19.00
   26. Hənifəyev Camal Yunis oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 7/3 Payız kəndi 070-783-85-86 2,4-cü günlər saat 11.00-13.00
   27. Mirzəyev Səbuhi Lazım oğlu Baş polis sahə inspektoru, polis kapitanı 7/4 Aşağı Buzqov kəndi 070-340-84-84
541-87-95
3,6-cı günlər saat 11.00-13.00

 

                                                          CULFA RPŞ

SIRA SAYI

 SOYADI, ADI, ATASININ
ADI

   RÜTBƏSİ  

 N:

 POLİS SAHƏ MƏNTƏQƏSİNİN ÜNVANI

 ƏLAQƏ TELEFONU

 QƏBUL GÜNLƏRİ VƏ SAATLARI

 1.

Həsənov Qadil Oruc oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 1/1 Culfa şəhəri 070-581-45-00 1,2-ci günlər saat 11.00-13.00 

 2.

Süleymanov Ramiz hüseyn oğlu   Baş polis sahə inspektoru, polis baş leytenantı 1/2 Culfa şəhəri, E.Nağıyev küçəsi 070-336-61-62 2,4-cü günlər saat 10.00-12.00

 3.

Vakant Polis sahə inspektoru 1/3 Culfa şəhəri, E.Nağıyev küçəsi 070-336-61-62 2,4-cü günlər saat 18.00-17.00

 4.

Vakant Polis sahə inspektoru 1/4 Culfa şəhəri, E.Nağıyev küçəsi   070-581-45-00

2,5-ci günlər saat 16.00-18.00

 5.

Abdullayev Fuad Fazil oğlu Baş polis sahə inspektoru, polis leytenantı 2/1 Yaycı kəndi 070-380-94-80 1,3-cü günlər saat 11.00-13.00 

 6.

Novruzov Qismət Ənvər oğlu  Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 2/2 Dizə, Gal, Şurut kəndləri  077-545-06-45 2,5-ci günlər saat 15.00-17.00
    7. Abdullayev Sənan Əbülfəz oğlu  Baş polis sahə inspektoru, polis leytenantı  3/1 Ərəzin kəndi  077-349-61-70 2,5-ci günlər saat 11.00-13.00
    8. Novruzov Vüsal Səməd oğlu  Polis sahə inspektoru, polis leytenantı  3/2 Camaldın kəndi 070-256-57-35 1,4-cü günlər saat 11.00-13.00
    9. Məmmədov Cəfər Fərəc oğlu  Baş polis sahə inspektoru, polis baş leytenantı 4/1 Əbrəqunus kəndi  070-922-99-75 2,4-cü günlər saat 16.00-18.00  
   10. Məmmədov Anar Hüseyn oğlu  Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 4/2 Bənəniyar kəndi 070-247-55-15 3,6-cı günlər saat 10.00-12.00
   11. Əsgərli Tural Vilayət oğlu  Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 4/3 Kırna kəndi   070-791-60-09 1,5-ci günlər saat 16.00-18.00
   12. Mehdiyev Orxan Aydın oğlu  Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 5/1 Saltaq kəndi 070-266-10-06 2,4-cü günlər saat 11.00-13.00 
   13. Məhərrəmov Sərxan Xaliqverdi oğlu Baş polis sahə inspektoru, polis baş leytenantı 5/2 Göydərə kəndi 070-855-25-89 1,3-cü günlər saat 15.00-17.00
   14. Əsgərov Orxan Abbas oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 5/3 Əlincə kəndi 070-983-29-51 2,3-cü günlər saat 11.00-13.00
   15. Həşimov Orxan Həsənqulu oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 5/4 Xanəgah kəndi 077-506-57-67 1,3-cü günlər saat 15.00-17.00
   16. Əliyev Vidadi Kərim oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 5/5 Qazançı kəndi 070-850-00-57 2,5-ci günlər saat 11.00-13.00
   17. Vakant Polis sahə inspektoru 6/1 Milax kəndi 070-885-89-13 2,4-cü günlər saat 11.00-13.00
   18. Məmmədov Etibar Müşviq oğlu Polis sahə inspektoru, polis leytenantı 6/2 Ərəfsə kəndi 070-885-89-13 1,5-ci günlər saat 15.00-17.00
   19. Kərimov Hacı Əlövsət oğlu Baş polis sahə inspektoru, polis baş leytenantı 6/3 Ləkətağ kəndi 070-263-11-00 1,5-ci günlər saat 10.00-12.00