Головные офисы и офисы

Секретариат (с полномочиями главного управления)

Адрес:

Индекс: AZ1005

(012) 590-94-55

NÖVBƏTÇİ HİSSƏLƏRİ İDARƏETMƏ XİDMƏTİ

Адрес:

Индекс: AZ1005

012) 590-92-08

Эл. адрес: nhix@mia.gov.az

NÖVBƏTÇİ HİSSƏ

Адрес:

Индекс: AZ1005

Факс: (012) 590-93-31

(012) 590-94-31; (012) 492-73-96; (012) 590-83-33

102 ZƏNG MƏRKƏZİ

Адрес:

(012) 590-20-86

TƏHLÜKƏSİZ ŞƏHƏR XİDMƏTİ

Адрес:

(012) 590-20-85

BAŞ TƏŞKİLAT-İNSPEKSİYA İDARƏSİ

Адрес:

Факс: AZ1005

(012) 590-92-44

Эл. адрес: din_btii@mia.gov.az

BAŞ CİNAYƏT AXTARIŞ İDARƏSİ

Адрес:

Факс: AZ1005

(012) 590-92-18

BAŞ İSTİNTAQ və TƏHQİQAT İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1005

(012) 590-93-12

Эл. адрес: bisti@mia.gov.az

BAŞ MÜTƏŞƏKKİL CİNAYƏTKARLIQLA MÜBARİZƏ İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1008

Факс: (012) 590-66-51

(012) 590-63-63; (012) 496-39-10

Эл. адрес: bmcmi@mia.gov.az

BAŞ NARKOTİKLƏRLƏ MÜBARİZƏ İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1073

Факс: (012) 590-21-11

(012) 590-21-00; (012) 590-21-10

Эл. адрес: bnmi@mia.gov.az

Cənub bölgəsində regional şöbə (Lənkəran şəhəri)

Адрес:

Индекс: AZ4200

Факс: (2525) 5-31-21

(2525) 5-15-01; (2525) 5-31-21

Qərb bölgəsində regional şöbə (Gəncə şəhəri)

Адрес:

Индекс: AZ2000

Факс: (22) 265-05-07

(22) 265-05-05; (22) 265-05-07

KRİMİNALİSTİK TƏDQİQATLAR İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1008

Факс: (012) 590-67-64

Эл. адрес: expert@mia.gov.az

BAŞ ƏMƏLİYYAT və STATİSTİK İNFORMASİYA İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1005

(012) 590-93-24

Эл. адрес: besii@mia.gov.az

BAŞ İCTİMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1106

(012) 590-70-22; (012) 590-70-09

Эл. адрес: asayish@mia.gov.az

DİPLOMATİK NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİN MÜHAFİZƏSİ ÜZRƏ ƏLAHİDDƏ POLİS TABORU

Адрес:

Индекс: AZ1096

(012) 447-16-73; (012) 474-29-21

İNZİBATİ HƏBS OLUNANLARIN SAXLANILMA MƏRKƏZİ

Адрес:

Индекс: AZ1053

(012) 590-89-71; (012) 590-82-05

Эл. адрес: ihosm@mia.gov.az

DAXİLİ QOŞUNLARIN BAŞ İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1130

Факс: (012) 469-42-42

(012) 513-04-02,; (012) 590-94-81; (012) 590-65-16

Эл. адрес: dq@mia.gov.az

NƏQLİYYATDA BAŞ POLİS İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1091

Факс: (012) 590-27-14

(012) 590-27-00

Эл. адрес: nbpi@mia.gov.az

SU NƏQLİYYATINDA POLİS İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1070

(012) 433-33-48; (012) 433-38-02

HAVA NƏQLİYYATINDA POLİS İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1044

Факс: (012) 497-27-89

(012) 497-27-69; (012) 497-27-28

DƏMİR YOLU NƏQLİYYATINDA POLİS İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1010

Факс: (012) 499-40-90

(012) 499-43-23

BAŞ DÖVLƏT YOL POLİSİ İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1117

Факс: (012) 498-02-17

(012) 590-81-00 ; (012) 590-81-35

Эл. адрес: info@dyp.gov.az

BAŞ PASPORT, QEYDİYYAT VƏ MİQRASİYA İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1014

(012) 590-64-44; (012) 590-64-43

Эл. адрес: info@bpqmi.gov.az

MİQRASİYA İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1106

(012) 590-64-55; (012) 590-64-54

PQİ-nin Cənub bölgəsində (Lənkəran) regional şöbəsi

Адрес:

Индекс: AZ4200

Факс: (2525) 5-16-27

(2525) 5-09-50

PQİ-nin Şimal-Qərb bölgəsində (Şəki) regional şöbəsi

Адрес:

Индекс: AZ5500

Факс: (2424) 4-22-42

(2424) 4-50-97

PQİ-nin Qərb bölgəsində (Gəncə) regional şöbəsi

Адрес:

Индекс: AZ2000

Факс: (22) 266-29-82

(22) 264-48-88

PQİ-nin Şimal bölgəsində (Quba) regional şöbəsi

Адрес:

Индекс: AZ4000

Факс: (2333) 5-23-39

(2333) 5-19-19;

PQİ-nin Bərdə regional şöbəsi

Адрес:

Индекс: AZ0900

Факс: (2020) 5-65-93

(2020) 5-04-14

PQİ-nin Göyçay regional şöbəsi

Адрес:

Индекс: AZ2300

Факс: (2027) 4-89-72

(2027) 4-89-71

PQİ-nin Şirvan regional şöbəsi

Адрес:

Индекс: AZ1800

Факс: (2121) 5-41-81

(2121) 5-41-91

PQİ-nin Şamaxı regional şöbəsi

Адрес:

Индекс: AZ5600

Факс: (012) 590-21-94

(012) 590-21-95;

PQİ-nin Naxçıvan regional şöbəsi

Адрес:

Индекс: AZ7000

(36) 544-80-12

SƏFƏRBƏRLİK İŞLƏRİ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ ŞÖBƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1106

(012) 590-70-60

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İNTERPOLUN MİLLİ MƏRKƏZİ BÜROSU

Адрес:

Индекс: AZ1008

(012) 590-60-00; (012) 590-60-10

Эл. адрес: interpol@mia.gov.az

BAŞ KADRLAR İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1005

(012) 590-80-27

Эл. адрес: bki@mia.gov.az

POLİS AKADEMİYASI

Адрес:

Индекс: AZ1044

Факс: (012) 454-13-37

(012) 454-34-69; (012) 454-34-57

Эл. адрес: policeacademy@pa.edu.az

A.HEYDƏROV adına TƏDRİS MƏRKƏZİ

Адрес:

Индекс: AZ1044

(012) 454-12-54; (012) 454-53-15

Эл. адрес: skrhhm_katiblik@mia.gov.az

DAXİLİ TƏHQİQATLAR İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1005

Факс: (012) 590-92-50

Эл. адрес: (012) 590-93-14

ŞƏXSİ HEYƏTLƏ İŞ İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1008

(012) 590-20-12

Эл. адрес: shexsiheyet@mia.gov.az

BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1005

(012) 590-93-93

Эл. адрес: international@mia.gov.az

BAŞ İNFORMASİYA-KOMMUNİKASİYA İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1005

(012) 590-90-90

MƏTBUAT XİDMƏTİ

Адрес:

Индекс: AZ1005

Факс: (012) 590-98-64

(012) 590-99-24

Эл. адрес: metbuat@mia.gov.az

MALİYYƏ PLAN İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1130

(012) 590-20-90

Эл. адрес: mpi@mia.gov.az

MADDİ-TEXNİKİ TƏMİNAT BAŞ İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1130

(012) 590-20-20

Эл. адрес: din-mttbi@mia.gov.az

TİBB İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1130

(012) 590-20-80

Эл. адрес: medical@mia.gov.az

1 saylı poliklinika

Адрес:

Индекс: AZ1069

(012) 590-27-47; (012) 590-27-40

2 saylı poliklinika

Адрес:

Индекс: AZ1009

(012) 590-64-84; (012) 590-21-88

A.Heydərov adına hospital

Адрес:

Индекс: AZ1069

(012) 590-66-13

Эл. адрес: hospital@mia.gov.az

“XƏZRİ” İSTİRAHƏT və SAĞLAMLIQ MƏRKƏZİ

Адрес:

Индекс: AZ1090

Факс: (012) 453-63-22

(012) 553-58-48; (012) 453-63-22; (012) 554-47-60

Эл. адрес: khazri@mia.gov.az

KOMENDANT XİDMƏTİ

Адрес:

Индекс: AZ1005

(012) 590-93-33

İDMAN CƏMİYYƏTİ

Адрес:

Индекс: AZ1025

(012) 590-67-67

ƏLAHİDDƏ ÇEVİK POLİS ALAYI

Адрес:

Индекс: AZ1025

(012) 590-64-64; (012) 424-31-85

Эл. адрес: cpa@mia.gov.az

İNSAN ALVERİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ BAŞ İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1130

(012) 590-20-08; (012) 590-20-49

Эл. адрес: thb@mia.gov.az

BAŞ MÜHAFİZƏ İDARƏSİ

Адрес:

Индекс: AZ1022

(012) 492-92-02; (012) 594-24-05

Эл. адрес: info@bmi.gov.az