Size:
Color:
AZ EN RU

Main version

Head Offices and Offices

Secretariat (Main Department authority)

Adress:

Post code: AZ1005

(012) 590-94-55

NÖVBƏTÇİ HİSSƏLƏRİ İDARƏETMƏ XİDMƏTİ

Adress:

Post code: AZ1005

012) 590-92-08

NÖVBƏTÇİ HİSSƏ

Adress:

Post code: AZ1005

Fax: (012) 590-93-31

(012) 590-94-31; (012) 492-73-96; (012) 590-83-33

102 ZƏNG MƏRKƏZİ

Adress:

(012) 590-20-86

TƏHLÜKƏSİZ ŞƏHƏR XİDMƏTİ

Adress:

(012) 590-20-85

BAŞ TƏŞKİLAT-İNSPEKSİYA İDARƏSİ

Adress:

Fax: AZ1005

(012) 590-92-44

BAŞ CİNAYƏT AXTARIŞ İDARƏSİ

Adress:

Fax: AZ1005

(012) 590-92-18

BAŞ İSTİNTAQ və TƏHQİQAT İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1005

(012) 590-93-12

BAŞ MÜTƏŞƏKKİL CİNAYƏTKARLIQLA MÜBARİZƏ İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1008

Fax: (012) 590-66-51

(012) 590-63-63; (012) 496-39-10

BAŞ NARKOTİKLƏRLƏ MÜBARİZƏ İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1073

Fax: (012) 590-21-11

(012) 590-21-00; (012) 590-21-10

Cənub bölgəsində regional şöbə (Lənkəran şəhəri)

Adress:

Post code: AZ4200

Fax: (2525) 5-31-21

(2525) 5-15-01; (2525) 5-31-21

Qərb bölgəsində regional şöbə (Gəncə şəhəri)

Adress:

Post code: AZ2000

Fax: (22) 265-05-07

(22) 265-05-05; (22) 265-05-07

KRİMİNALİSTİK TƏDQİQATLAR İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1008

Fax: (012) 590-67-64

BAŞ ƏMƏLİYYAT və STATİSTİK İNFORMASİYA İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1005

(012) 590-93-24

BAŞ İCTİMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1106

(012) 590-70-22; (012) 590-70-09

DİPLOMATİK NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİN MÜHAFİZƏSİ ÜZRƏ ƏLAHİDDƏ POLİS TABORU

Adress:

Post code: AZ1096

(012) 447-16-73; (012) 474-29-21

İNZİBATİ HƏBS OLUNANLARIN SAXLANILMA MƏRKƏZİ

Adress:

Post code: AZ1053

(012) 590-89-71; (012) 590-82-05

DAXİLİ QOŞUNLARIN BAŞ İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1130

Fax: (012) 469-42-42

(012) 513-04-02,; (012) 590-94-81; (012) 590-65-16

Email: dq@mia.gov.az

NƏQLİYYATDA BAŞ POLİS İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1091

Fax: (012) 590-27-14

(012) 590-27-00

SU NƏQLİYYATINDA POLİS İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1070

(012) 433-33-48; (012) 433-38-02

HAVA NƏQLİYYATINDA POLİS İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1044

Fax: (012) 497-27-89

(012) 497-27-69; (012) 497-27-28

DƏMİR YOLU NƏQLİYYATINDA POLİS İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1010

Fax: (012) 499-40-90

(012) 499-43-23

BAŞ DÖVLƏT YOL POLİSİ İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1117

Fax: (012) 498-02-17

(012) 590-81-00 ; (012) 590-81-35

BAŞ PASPORT, QEYDİYYAT VƏ MİQRASİYA İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1014

(012) 590-64-44; (012) 590-64-43

MİQRASİYA İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1106

(012) 590-64-55; (012) 590-64-54

PQİ-nin Cənub bölgəsində (Lənkəran) regional şöbəsi

Adress:

Post code: AZ4200

Fax: (2525) 5-16-27

(2525) 5-09-50

PQİ-nin Şimal-Qərb bölgəsində (Şəki) regional şöbəsi

Adress:

Post code: AZ5500

Fax: (2424) 4-22-42

(2424) 4-50-97

PQİ-nin Qərb bölgəsində (Gəncə) regional şöbəsi

Adress:

Post code: AZ2000

Fax: (22) 266-29-82

(22) 264-48-88

PQİ-nin Şimal bölgəsində (Quba) regional şöbəsi

Adress:

Post code: AZ4000

Fax: (2333) 5-23-39

(2333) 5-19-19;

PQİ-nin Bərdə regional şöbəsi

Adress:

Post code: AZ0900

Fax: (2020) 5-65-93

(2020) 5-04-14

PQİ-nin Göyçay regional şöbəsi

Adress:

Post code: AZ2300

Fax: (2027) 4-89-72

(2027) 4-89-71

PQİ-nin Şirvan regional şöbəsi

Adress:

Post code: AZ1800

Fax: (2121) 5-41-81

(2121) 5-41-91

PQİ-nin Şamaxı regional şöbəsi

Adress:

Post code: AZ5600

Fax: (012) 590-21-94

(012) 590-21-95;

PQİ-nin Naxçıvan regional şöbəsi

Adress:

Post code: AZ7000

(36) 544-80-12

SƏFƏRBƏRLİK İŞLƏRİ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ ŞÖBƏSİ

Adress:

Post code: AZ1106

(012) 590-70-60

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İNTERPOLUN MİLLİ MƏRKƏZİ BÜROSU

Adress:

Post code: AZ1008

(012) 590-60-00; (012) 590-60-10

BAŞ KADRLAR İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1005

(012) 590-80-27

POLİS AKADEMİYASI

Adress:

Post code: AZ1044

Fax: (012) 454-13-37

(012) 454-34-69; (012) 454-34-57

A.HEYDƏROV adına TƏDRİS MƏRKƏZİ

Adress:

Post code: AZ1044

(012) 454-12-54; (012) 454-53-15

DAXİLİ TƏHQİQATLAR İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1005

Fax: (012) 590-92-50

ŞƏXSİ HEYƏTLƏ İŞ İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1008

(012) 590-20-12

BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1005

(012) 590-93-93

BAŞ İNFORMASİYA-KOMMUNİKASİYA İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1005

(012) 590-90-90

MƏTBUAT XİDMƏTİ

Adress:

Post code: AZ1005

Fax: (012) 590-98-64

(012) 590-99-24

MALİYYƏ PLAN İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1130

(012) 590-20-90

MADDİ-TEXNİKİ TƏMİNAT BAŞ İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1130

(012) 590-20-20

TİBB İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1130

(012) 590-20-80

1 saylı poliklinika

Adress:

Post code: AZ1069

(012) 590-27-47; (012) 590-27-40

2 saylı poliklinika

Adress:

Post code: AZ1009

(012) 590-64-84; (012) 590-21-88

A.Heydərov adına hospital

Adress:

Post code: AZ1069

(012) 590-66-13

“XƏZRİ” İSTİRAHƏT və SAĞLAMLIQ MƏRKƏZİ

Adress:

Post code: AZ1090

Fax: (012) 453-63-22

(012) 553-58-48; (012) 453-63-22; (012) 554-47-60

KOMENDANT XİDMƏTİ

Adress:

Post code: AZ1005

(012) 590-93-33

İDMAN CƏMİYYƏTİ

Adress:

Post code: AZ1025

(012) 590-67-67

ƏLAHİDDƏ ÇEVİK POLİS ALAYI

Adress:

Post code: AZ1025

(012) 590-64-64; (012) 424-31-85

İNSAN ALVERİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ BAŞ İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1130

(012) 590-20-08; (012) 590-20-49

BAŞ MÜHAFİZƏ İDARƏSİ

Adress:

Post code: AZ1022

(012) 492-92-02; (012) 594-24-05