Axtarış

Virtual Karabakh Karabakh Justice for khojaly

Məcəlləyə dəyişiklik və əlavələrin edildiyi sənədlərin Siyahısı


Məcəlləyə dəyişiklik və əlavələrin edildiyi sənədlərin 
Siyahısı

1. 26 dekabr 2000-ci il tarixli 48-IIQ nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti, 30 dekabr 2000-ci il, № 300.

2. 26 dekabr 2000-ci il tarixli 49-IIQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti, 24 yanvar 2001-ci il, № 18.

3. 2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli qanun

4. 27 dekabr 2001-ci il tarixli 240-IIQD nömrəli qanun

5. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 8 aprel 2002-ci il tarixli qərarına əsasən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntularına görə məsuliyyətə cəlb etmə müddəti həmin Məcəllənin 56-cı maddəsində, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 213-cü maddəsində nəzərdə tutulan cinayət əməlinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti isə bu Məcəllənin 75-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydada tətbiq olunmalıdır

6. 19 aprel 2002-ci il tarixli 305-IIQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti, 12 may 2002-ci il, № 107.

7. 17 may 2002-ci il tarixli 332-IIQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti, 31 may 2002-ci il, № 122

8. 14 may 2002-ci il tarixli 321-IIQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti, 02 iyun 2002-ci il, № 124.

9. 16 iyun 2002-ci il tarixli 302-IIQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti, 23 iyun 2002-ci il, № 141.

10. 2 iyul 2002-ci il tarixli 360-IIQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti, 27 avqust 2002-ci il, № 196.

11. 20 iyun 2003-cü il tarixli 486-IIQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti, 2 iyul 2003-cü il, № 148.

12. 20 iyun 2003-cü il tarixli 490-IIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 24 iyun 2003-cü il, № 141.

13. 20 iyun 2003-cü il tarixli 485-IIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 6 avqust 2003-cü il, № 178.

14. 7 noyabr 2003-cü il tarixli 512-IIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 3 dekabr 2003-cü il, № 277.

15. 30 dekabr 2003-cü il tarixli 569-IIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 1 fevral 2004-cü il, № 25.

16. 5 mart 2004-cü il tarixl 599-IIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 14 aprel 2004-cü il, № 86.

17. 4 may 2004-cü il tarixli 646-IQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 14 may 2004-cü il, № 112

18. 11 iyun 2004-cü il tarixli 688-IIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 11 avqust 2004-cü il, № 185

19. 7 sentyabr 2004-cü il tarixli, 732-IIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 23 oktyabr 2004-cü il, № 248

20. 26 oktyabr 2004-cü il tarixli, 781-IIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 10 noyabr 2004-cü il, № 262

21. 7 dekabr 2004-cü il tarixli, 801-IIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 29 yanvar 2005-ci il, № 21

22. 15 aprel 2005-ci il tarixli, 885-IIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 11 iyun 2005-ci il, № 132

23. 14 iyun 2005-ci il tarixli, 937-IIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 31 iyul 2005-ci il, № 175

24. 20 sentyabr 2005-ci il tarixli, 991-IIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 24 noyabr 2005-ci il, № 272.

25. 30 sentyabr 2005-ci il tarixli, 1020-IIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 26 oktyabr 2005-ci il, № 248.

26. 30 dekabr 2005-ci il tarixli, 46-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 15 fevral 2006-cı il, № 33.

27. 30 dekabr 2005-ci il tarixli, 47-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 15 fevral 2006-cı il, № 33.

28. 30 dekabr 2005-ci il tarixli, 50-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 17 fevral 2006-cı il, № 35.

29. 7 aprel 2006-cı il tarixli, 92-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 13 may 2006-cı il, № 104.

30. 20 oktyabr 2006-cı il tarixli, 173-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 13 dekabr 2006-cı il, № 279.

31. 28 noyabr 2006-cı il tarixli, 185-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 13 dekabr 2006-cı il, № 279.

32. 19 dekabr 2006-cı il tarixli, 202-IIIQD nömrəli qanun - «Respublika» qəzeti, 29 dekabr 2006-cı il, № 293.

33. 19 dekabr 2006-cı il tarixli, 200-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 8 fevral 2007-cı il, № 27.

34. 27 fevral 2007-ci il tarixli, 251-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 30 may 2007-ci il, № 116.

35. 31 may 2007-ci il tarixli, 357-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 13 iyun 2007-ci il, № 128.

36. 17 aprel 2007-ci il tarixli, 320-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 24 iyun 2007-ci il, № 137.

37. 17 aprel 2007-ci il tarixli, 313-IIIQD nömrəli qanun - «Respublika» qəzeti, 29 iyun 2007-ci il, № 140.

38. 16 iyun 2007-ci il tarixli, 391-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 21 avqust 2007-ci il, № 185.

39. 9 oktyabr 2007-ci il tarixli, 428-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 28 oktyabr 2007-ci il, № 242.

40. 19 oktyabr 2007-ci il tarixli, 456-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 28 oktyabr 2007-ci il, № 242.

41. 6 noyabr 2007-ci il tarixli, 479-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 25 noyabr 2007-ci il, № 266.

42. 1 oktyabr 2007-ci il tarixli, 424-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 27 noyabr 2007-ci il, № 267.

43. 23 oktyabr 2007-ci il tarixli, 464-IIIQD nömrəli qanun - «Respublika» qəzeti, 29 noyabr 2007-ci il, № 269.

44. 25 dekabr 2007-ci il tarixli, 522-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 30 dekabr 2007-ci il, № 294.

45. 16 may 2008-ci il tarixli, 607-IIIQD nömrəli qanun - «Respublika» qəzeti, 4 iyun 2008-ci il, № 120.

46. 2 iyun 2008-ci il tarixli, 617-IIIQD nömrəli qanun - «Respublika» qəzeti, 24 iyun 2008-ci il, № 136.

47. 13 iyun 2008-ci il tarixli, 648-IIIQD nömrəli qanun - «Respublika» qəzeti, 10 iyul 2008-ci il, № 149.

48. 2 oktyabr 2008-ci il tarixli, 691-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 30 oktyabr 2008-ci il, № 242.

49. 28 oktyabr 2008-ci il tarixli, 708-IIIQD nömrəli qanun - «Respublika» qəzeti, 13 dekabr 2008-ci il, № 278.

50. 28 oktyabr 2008-ci il tarixli, 711-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 14 dekabr 2008-ci il, № 279.

51. 8 may 2009-cu il il tarixli, 813-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 31 may 2009-cu il, № 116.

52. 30 iyun 2009-cu il tarixli, 856-IIIQD nömrəli qanun - «Respublika» qəzeti, 22 iyul 2009-cu il, № 158.

53. 20 oktyabr 2009-cu il tarixli, 896-IIIQD nömrəli qanun - «Respublika» qəzeti, 25 dekabr 2009-cu il, № 281.

54. 1 fevral 2010-cu il tarixli, 951-IIIQD nömrəli qanun - «Respublika» qəzeti, 18 mart 2010-cu il, № 60.

55. 5 mart 2010-cu il tarixli, 973-IIIQD nömrəli qanun - «Respublika» qəzeti, 19 mart 2010-cu il, № 61.

56. 4 dekabr 2009-cu il tarixli, 924-IIIQD nömrəli qanun - «Azərbaycan» qəzeti, 13 fevral 2010-cu il, № 34.

57. 5 mart 2010-cu il tarixli, 972-IIIQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (17 aprel 2010-cu il, № 81).

58. 5 mart 2010-cu il tarixli, 971-IIIQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (18 aprel 2010-cu il, № 82).

59. 18 iyun 2010-cu il tarixli, 1034-IIIQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (17 iyul 2010-cu il, № 152).

60. 4 mart 2011-ci il tarixli, 78-IVQD nömrəli qanun — «Respublika» qəzeti (22 aprel 2011-ci il, № 82).

61. 31 may 2011-ci il tarixli, 137-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (2 iyul 2011-ci il, № 141).

62. 10 iyun 2011-ci il tarixli, 158-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (7 iyul 2011-ci il, № 145).

63. 17 may 2011-ci il tarixli, 116-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (6 iyul 2011-ci il, № 144).

64. 24 iyun 2011-ci il tarixli, 183-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (2 avqust 2011-ci il, № 167).

65. 30 sentyabr 2011-ci il tarixli, 199-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (27 noyabr 2011-ci il, № 262).

66. 15 noyabr 2011-ci il tarixli, 237-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (14 dekabr 2011-ci il, № 276).

67. 15 noyabr 2011-ci il tarixli, 256-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (12 fevral 2012-ci il, № 34).

68. 14 fevral 2012-ci il tarixli, 299-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (16 mart 2012-ci il, № 61).

69. 7 mart 2012-ci il tarixli, 314-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (16 mart 2012-ci il, № 61).

70. 29 iyun 2012-ci il tarixli, 408-IVQD nömrəli qanun — «Respublika» qəzeti (17 iyul 2012-ci il, № 156).

71. 29 iyun 2012-ci il tarixli, 417-IVQD nömrəli qanun — «Respublika» qəzeti (20 iyul 2012-ci il, № 159).

72. 29 iyun 2012-ci il tarixli, 405-IVQD nömrəli qanun — «Respublika» qəzeti (14 iyul 2012-ci il, № 154).

73. 2 noyabr 2012-ci il tarixli, 461-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (11 noyabr 2012-ci il, № 251).

74. 11 dekabr 2012-ci il tarixli, 493-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (30 dekabr 2012-ci il, № 293).

75. 11 dekabr 2012-ci il tarixli, 495-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (22 yanvar 2013-cü il, № 14).

76. 28 dekabr 2012-ci il tarixli, 541-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (10 fevral 2013-cü il, № 31).

77. 5 aprel 2013-cü il tarixli, 597-IVQD nömrəli qanun — «Respublika» qəzeti (19 aprel 2013-cü il, № 81).

78. 19 aprel 2013-cü il tarixli, 610-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (9 may 2013-cü il, № 99).

79. 30 aprel 2013-cü il tarixli, 633-IVQD nömrəli qanun — «Respublika» qəzeti (21 may 2013-cü il, № 108).

80. 30 aprel 2013-cü il tarixli, 635-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (21 may 2013-cü il, № 109).

81. 14 may 2013-cü il tarixli, 650-IVQD nömrəli qanun — «Respublika» qəzeti (5 iyun 2013-cü il, № 120).

82. 30 aprel 2013-cü il tarixli, 640-IVQD nömrəli qanun — «Respublika» qəzeti (15 iyun 2013-cü il, № 129).

83. 30 sentyabr 2013-cü il tarixli, 745-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (17 noyabr 2013-cü il, № 253).

84. 22 oktyabr 2013-cü il tarixli, 771-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (29 noyabr 2013-cü il, № 263).

85. 29 oktyabr 2013-cü il tarixli, 798-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (30 noyabr 2013-cü il, № 264).

86. 3 dekabr 2013-cü il tarixli, 833-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (31 dekabr 2013-cü il, № 291).

87. 27 dekabr 2013-cü il tarixli, 878-IVQD nömrəli qanun — «Respublika» qəzeti (4 fevral 2014-cü il, № 23).

88. 27 dekabr 2013-cü il tarixli, 872-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (12 fevral 2014-cü il, № 30).

89. 14 mart 2014-cü il tarixli, 919-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (4 aprel 2014-cü il, № 66).

90. 30 may 2014-cü il tarixli, 975-IVQD nömrəli qanun — «Respublika» qəzeti (19 iyun 2014-cü il, № 128).

91. 30 may 2014-cü il tarixli, 971-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (2 iyul 2014-cü il, № 138).

92. 6 mart 2015-ci il tarixli, 1231-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (7 aprel 2015-ci il, № 71).

93. 6 mart 2015-ci il tarixli, 1222-IVQD nömrəli qanun — «Respublika» qəzeti (9 aprel 2015-ci il, № 73).

94. 13 fevral 2015-ci il tarixli, 1191-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (10 aprel 2015-ci il, № 74).

95. 28 aprel 2015-ci il tarixli, 1272-IVQD nömrəli qanun — «Respublika» qəzeti (22 may 2015-ci il, № 108).

96. 28 aprel 2015-ci il tarixli, 1263-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (4 iyun 2015-ci il, № 118).

97. 28 aprel 2015-ci il tarixli, 1274-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (4 iyun 2015-ci il, № 118).

98. 28 aprel 2015-ci il tarixli, 1266-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (7 iyun 2015-ci il, № 121).

99. 29 may 2015-ci il tarixli, 1296-IVQD nömrəli qanun — «Respublika» qəzeti (11 iyun 2015-ci il, № 124).

100. 29 may 2015-ci il tarixli, 1298-IVQD nömrəli qanun — «Respublika» qəzeti (11 iyun 2015-ci il, № 124).

101. 20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1396-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (4 noyabr 2015-ci il, № 242).

102. 6 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1361-IVQD nömrəli qanun — «Respublika» qəzeti (14 noyabr 2015-ci il, № 250).

103. 30 sentyabr 2015-ci il tarixli, 1336-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (24 noyabr 2015-ci il, № 258).

104. 20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1406-IVQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (8 noyabr 2015-ci il, № 246).

105. 4 dekabr 2015-ci il tarixli, 31-VQD nömrəli qanun — «Azərbaycan» qəzeti (6 dekabr 2015-ci il, № 269).

106. 20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1388-IVQD nömrəli qanun — «Respublika» qəzeti (9 dekabr 2015-ci il, № 271). (1 yanvar 2016-cı il tarixindən qüvvəyə minir)


* 7 mart 2012-ci il tarixli, 314-IVQD nömrəli Qanuna əsasən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 15-2-ci fəsli hüquqi şəxslər barəsində cinayət-hüquqi tədbirlərin tətbiqi qaydası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsində ediləcək dəyişikliklərlə eyni gündə qüvvəyə minir.


km1 Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 13 dekabr 2010-cu il tarixli Qərarına əsasən:

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 71.1-ci maddəsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25 və 60-cı maddələrinin tələblərinə uyğun olaraq tətbiq edilməlidir. Şərti məhkum olunmuş şəxs şərti məhkum etmənin ləğv edilməsi və məhkumluğun götürülməsi ilə bağlı bilavasitə məhkəməyə müraciət edə bilər.

km2 Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 22 dekabr 2010-cu il tarixli Qərarına əsasən:

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 68.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cəzalar toplandıqda məhkumluğun ödənilmə müddətinin axımı cinayətlərin və ya hökmlərin məcmusu üzrə təyin edilmiş qəti cəzanın çəkilib qurtarması və ya cəzadan azad edilməsi anından başlayır.