Axtarış

Virtual Karabakh Karabakh Justice for khojaly

Kriminalistik Tədqiqatlar İdarəsi


Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda kriminalistik tədqiqatların aparılmasını təşkil edən, kriminalistik tədqiqat fəaliyyəti ilə əlaqədar hüquqları həyata keçirən müstəqil struktur hissədir.

İdarənin əsas vəzifələri:

  • hadisə yerlərinin müayinəsində, əməliyyat-axtarış tədbirlərində və digər istintaq hərəkətlərində mütəxəssislərin iştirakını təmin etmək;
  • istintaq, təhqiqat və əməliyyat-axtarış xidmətlərinin təliqəsi əsasında ballistik, daktiloskopik, trasoloji, sənədlərin texniki tədqiqi, xətti, avtotexniki, fiziki-kimyəvi, bioloji və s. tədqiqatlar aparmaq;
  • istifadədə olan müasir foto-video və digər texniki vasitələri, kriminalistik texnikanı istintaq hərəkətlərində və əməliyyat-axtarış tədbirlərində tətbiq etmək.

İdarədə güllə-giliz və əl-barmaq izlərindən ibarət kartotekalar, saxta pullar, sənədlər və qiymətli kağızlardan, narkotik vasitə və psixotrop maddələrdən ibarət kolleksiyalar yaradılmışdır.

Əl-barmaq izləri dünyada ən müasir hesab olunan Əl-Barmaq İzlərinin Eyniləşdirilməsinin Avtomatlaşdırılmış «MORFO» Sistemində eyniləşdirilir, narkotik vasitələr isə BMT tərəfindən beynəlxalq proqram çərçivəsində verilmiş müasir laboratoriya cihazları ilə tədqiq edilir.

İdarə bir sıra inkişaf etmiş dövlətlərin müvafiq xidmətləri ilə sıx əlaqə saxlayır və ən yeni elmi-tədqiqat metodikalarını öz işində tədbiq edir.