Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

Təlimatda istifadə olunan əsas anlayışlar


2.1. Vətəndaşların müraciətləri (bundan sonra “müraciət”) - vətəndaşların daxili işlər orqanlarına daxil olmuş yazılı təklif, ərizə və ya şikayətləri, habelə şifahi məlumatlarıdır.

2.2. Təklif - dövlət hakimiyyəti orqanı, idarə, təşkilat və müəssisənin fəaliyyətinin  yaxşılaşdırılmasını, təhsil, elmi, texniki, hüquq, yaradıcılıq və başqa sahələrlə bağlı məsələlərin həllini nəzərdə tutan müraciətdir.

2.3. Ərizə - vətəndaşlara məxsus hüquqların həyata keçirilməsi ilə bağlı tələbləri nəzərdə tutan müraciətdir.        

2.4. Şikayət - dövlət orqanına, idarəsinə, təşkilatına və müəssisəsinə pozulmuş hüququn bərpası tələbi barədə müraciətdir.

2.5. Sorğu - daxili işlər orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlər üzrə  informasiyanı əldə etmək üçün müraciətdir.

2.6. Vətəndaşların şifahi müraciətləri - vətəndaşların qəbulu zamanı, “102” xidməti-zəng mərkəzi sistemi və digər vasitə ilə şifahi formada daxil olmuş  və müvafiq qaydada qeydiyyata alınaraq sənədləşdirilmiş  məlumatlardır.

2.7. Vəzifəli şəxs - daimi, müvvəqəti olaraq və ya xüsusi səlahiyyət üzrə hakimiyyət nümayəndəsi funksiyalarını həyata keçirən, yaxud dövlət orqanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında, dövlət və bələdiyyə müəssisə, idarə və təşkilatlarında təşkilati-sərəncamverici və ya inzibati təsərrüfat funksiyalarını yerinə yetirən şəxslər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, habelə “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun məqsədi üçün vəzifəli şəxs hesab edilən digər şəxslərdir.

Çap et  Çap et