Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasında dövlət daktiloskopik qeydiyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dövlət daktiloskopik qeydiyyatının məqsədini, prinsiplərini və növlərini, habelə dövlət daktiloskopik qeydiyyatının aparılması sahəsində yaranan ictimai münasibətləri nizamlayır.
  Fəsil I. Ümumi müddəalar    

  Fəsil II. Dövlət daktiloskopik qeydiyyatının aparılması    

  Fəsil III. Daktiloskopik məlumatların saxlanılması, istifadəsi və məhvi    

  Fəsil IV. Qanunun icrasına nəzarət    

  Fəsil V. Yekun müddəalar

Çap et  Çap et