Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu


  I fəsil. Ümumi müddəalar    

  II fəsil. Yanğından mühafizə    

  III fəsil. Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi    

  IV fəsil. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanında və onun bölmələrində xidmət    

  V fəsil. Yekun müddəalar

Çap et  Çap et