Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qeydiyyata alınması barədə


Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və əcnəbilərin xüsusi sənədləri haqqında Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1997-ci il 30 dekabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir.

  1. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında istifadə edilməsi üçün 16 yaşına çatanadək vətəndaşlığı olmayan şəxsə verilən şəxsiyyət vəsiqəsi;
  2. b) Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında istifadə edilməsi üçün 16 yaşına çatdıqdan sonra vətəndaşlığı olmayan şəxsə verilən şəxsiyyət vəsiqəsi;
  3. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara getməsi üçün vətəndaşlığı olmayan şəxsə verilən şəxsiyyət vəsiqəsi.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində 30 gündən artıq yaşamaq istəyən əcnəbi yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınmaqdan ötrü yaşayış yerinə gəldiyi vaxtdan 3 gün ərzində müvafiq ərazi polis idarəsinin və ya şöbəsinin qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi xidmətinə müraciət etməlidir. Qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi xidmətinin məsul əməkdaşı əcnəbini yaşayış yeri üzrə qeydiyyata almaq üçün ondan qeyd vərəqəsinin ikinci hissəsi ilə birlikdə aşağıda göstərilən sənədləri tələb etməlidir:

Əcnəbi müraciət etdikdən sonra 3 gün müddətində ona yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınması barədə qeydiyyat vəsiqəsi verilir.Qeydiyyat vəsiqəsində vəsiqənin seriyası və nömrəsi, sahibinin soyadı və adı tam şəkildə, doğulduğu yer və tarix, vətəndaşlıq mənsubiyyəti, cinsi, vəsiqəni verən orqanın adı və verilmə tarixi göstərilir.

Azərbaycan Respublikasına rəsmi icazə (viza) əsasında gələn əcnəbinin yaşayış yeri üzrə qeydiyyat müddəti, onun icazə (viza) müddətindən artıq olmamalıdır.

«Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunun tələblərinə uyğun olaraq:

  1. Əcnəbilərdən və vətəndaşlığı olmayan şəxslərdən vergi və rüsumlar tutulması Azərbaycan Respublikasının qanunları və Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələri əsasında həyata keçirilir (Maddə 23).
  2. Azərbaycan Respublikası ərazisində cinayət, inzibati və digər hüquqpozma törətmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar (Maddə 24).
  3. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasında olma qaydalarını pozduqları hallarda (Maddə 25):

Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit keçidi qaydalarına əməl etmədikdə - Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

  1. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərini pozan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında olma müddətləri qısaldıla bilər.

Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında olma müddətlərinin qısaldılması haqqında qərarı müvafiq dövlət orqanları qəbul edir (Maddə 26).

  1. Milli təhlükəsizliyin təmin olunması, ictimai asayişin mühafizəsi, əhalinin səhhəti, hüquqları və mənafelərinin qorunması zəruriliyi olduqda və həmçinin Azərbaycan Respublikasının əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında qanunvericiliyinin tələbləri kobud surətdə pozulduqda əcnəbilər əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər bir gündən yeddi günədək müddətdə müvafiq dövlət orqanının qərarına əsasən Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənara çıxarıla bilər.

Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənara çıxarılması «İnzibati hüquqpozmalar haqqında» Azərbaycan Respublikası Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənara çıxarılması haqqında qərarda müəyyən olunmuş müddətdə Azərbaycan Respublikası ərazisini tərk etməlidir. Azərbaycan Respublikası ərazisini tərk etməkdən boyun qaçıran əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs, Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun və Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorunun sanksiyası əsasında tutulur və məcburi qaydada Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənara çıxarılır.

Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənara çıxarılması haqqında qərardan məhkəməyə şikayət verilə bilər. Şikayət verilməsi qərarın icrasını dayandırmır.

  1. Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrdə bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydalardan fərqli qaydalar müəyyən edildikdə beynəlxalq müqavilələrin qaydaları tətbiq edilir (Maddə 28).
  2. Bu Qanun Azərbaycan Respublikası qanunları və iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələri əsasında diplomatik immunitetə və imtiyazlara malik olan şəxslərin hüquqlarına toxunmur (Maddə 29).
Azərbaycan Respublikası DİN-nin Pasport, Qeydiyyat İdarəsi
Çap et  Çap et