Полиция - это боевой орган, стоящий на страже Азербайджанского государства, нашего народа.

Общенациональный Лидер Гейдар Алирза оглу Алиев

Благодарность сотрудникам полиции

Xidmətə qəbul

Hər zaman polis adını və şərəfini uca tutacaq gəncləri DİN sıralarında görmək qarşımızdakı məqsədlərdən biridir. Polis olmaq sizin də arzunuzdursa, qəbul qaydaları və vakansiyalarla tanış olun.

Apellyasiya şurası

Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən şəxslərin şikayətlərinə baxılmasında şəffaflığın və obyektivliyin təmin edilməsi üçün DİN qərarlarından, hərəkət və ya hərəkətsizliyi haqqında təkrar şikayətlərə baxan kollegial orqan.

Полезный

Hamısına bax