Axtarış

Virtual Karabakh Karabakh Justice for khojaly

2010-cu ildə DİN-ə ayrılmış bəzi xərc maddələri barədə məlumat

09.02.2010
 Xərclərin iqtisadi təsnifatı
 İllik plan
 Cəmi ayrılıb
 264 296 745
 o cümlədən:
221200 Mətbəə xərcləri
 303 000
221310 İdarənin digər xərcləri
500 000
221320 Cari təmir
650 000
224100 Elektrik enerjisinin haqqının ödənilməsi
1 592 750
224200 Qaz haqqının ödənilməsi 534 279
224300 Su haqqının ödənilməsi259 898
224400 İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi92 000
224500 Kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi69 190
224600 Digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi144 758
224700 Kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər
38 000
224810 Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi708 481
224820 Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi70 000
224910 Poçt xidmətlərinin ödənilməsi
70 000
224920 İnternet xidməti haqqının ödənilməsi
80 000
225100 Dərman, sarğı ləvazimatlarının və materiallarını ödənilməsi
1 100 000
225411 İnventarın alınması
1 746 529
274700 Tələbələrə verilən təqaüdlər
320 100
274810 Kommunal güzəştlər
2 865 600
281400 İcarə və muzdlu xidmətlər
6 000
282240 İnzibati və idarəetmə obyektlərinin əsaslı təmiri
1 200 000

geriyə